Zadowolony konsument

Certyfikat Zadowolony Konsument

02 listopada 2016r. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym otrzymała Certyfikat Zadowolony Konsument potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych.
Certyfikat to symbol jakości, uznania i zaufania, wyraz polecenia potencjalnym odbiorcom, poświadczenie marki najwyższej jakości. Niniejszy dokument został wystawiony przez Europejskie Centrum Wspierania Marketingu, na podstawie pozytywnej opinii uczniów, rodziców oraz absolwentów tej szkoły na portalach społecznościowych.
Tytuł „Zadowolonego konsumenta” jest tym bardziej cenny, że szkoła nie mogła w żaden sposób wpłynąć na jego uzyskanie. Badania internetowe i opinie uczniów, rodziców i instytucji współpracujących ze szkołą były całkowicie anonimowe, co umożliwiało szczerość wypowiedzi.
Opiniodawcy zwracali szczególnie uwagę na: możliwość samorealizacji, osiągnięcia edukacyjne i sportowe, kompetentność kadry, korzystanie z nowoczesnych technik multimedialnych, komfort i bezpieczeństwo dzieci w szkole. Uznanie rodziców wzbudziła otwartość Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.

Dyrektor Szkoły i Nauczyciele serdecznie dziękują za uznanie i zaufanie Rodzicom, Uczniom oraz Absolwentom Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym.

Bez kategorii