Wychowawcy klas

KLASY

WYCHOWAWCY

Oddział przedszkolny 5-6 latków p. Agnieszka Rogoza
Klasa I p. Bożena Wróbel
Klasa II p. Elżbieta Kogut
Klasa III p. Halina Przybyło
Klasa IV p. Jacek Zawiłowicz
Klasa V p. Agata Burzec
Klasa VI p. Magdalena Obara – Kuś
Klasa VII p. Renata Kuźniar
Klasa VIII p. Anna Pietras

♦ ♦ ♦