Wychowawcy klas

KLASY

WYCHOWAWCY

Oddział przedszkolny 5-6 latków p. Agnieszka Rogoza
Klasa I p. Halina Przybyło
Klasa II p. Bożena Wróbel
Klasa III p. Anna Grabowska
Klasa IV p. Anna Pietras
Klasa V p. Ewelina Kwiatkowska
Klasa VI p. Agata Burzec
Klasa VII p. Maria Obara-Kuś
Klasa VIII p. Renata Kuźniar

♦ ♦ ♦