Podręczniki

 

Wykaz podręczników do klasy I
w roku szkolnym 2022/2023

1.Podręcznik ( nauczanie zintegrowane) pt.,, Wielka przygoda” wyd. Nowa Era

Autorzy: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda, nr w wykazie MEN: 1088/2/2020

2.Język angielski: Podręcznik pt. „New English Adventure 1”, wyd. Pearson Autorzy Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, nr w wykazie MEN 819/1/2017

3.Religia: Podręcznik pt. ,, Żyjemy w Bożym świecie” wyd. Jedność Autorzy: K. Mielnicki,, E. Kondrak, nr AZ-11-01/12-KI-1/12

 

Wykaz podręczników do klasy II
w roku szkolnym 2022/2023

1.Podręcznik ( Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza) pt.,, Wielka przygoda” wyd. Nowa Era, Autorzy: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, nr w wykazie MEN: 1088/3/2021

2.Podręcznik ( Edukacja matematyczna) pt.,, Wielka przygoda” wyd. Nowa Era, Autorzy: Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda, nr dopuszczenia: 1088/3/2021

3.Język angielski: Podręcznik pt. „New English Adventure ”, wyd. Pearson Autorzy; Viv Lambert, Anne Worall, Arek Tkacz, nr nr dopuszczenia 819/2/2018

4.Religia: Podręcznik pt. ,, Kochamy Pana Jezusa” Red.  P. Goliszek wyd. Gaudium, AZ-12-01/10-LU-3/13

 

Wykaz podręczników dla klasy III
w roku szkolny 2022/2023

 

Lp Przedmiot Tytuł Autor wydawnictwo Numer dopuszczenia
1 Edukacja polonistyczna „Wielka przygoda” Elżbieta Kacprzak

Anna Ładzińska

Małgorzata Ogrodowczyk

Nowa Era 1088/5/2022
2 Edukacja przyrodnicza „Wielka przygoda. Przyroda ”

 

Joanna Winiecka- Nowak Nowa Era 1088/5/2022
3 Edukacja matematyczna „Wielka przygoda. Matematyka” Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda Nowa Era 1088/5/2022
4 Język angielski „New English Adventure” Tessa Lachowski, Anne Worrall,

Arek Tkacz

Pearson 819/3/2019
5 religia „Jezus jest z nami” Red. J. Czerkawski,

E. Kondrak

Jedność

AZ-13-01/12-KL4/13

Wykaz podręczników dla klasy IV
w roku szkolny 2022/2023

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
Język polski Między nami 6 Agnieszka Łuczak GWO 867/3/2019
Matematyka Matematyka z plusem 6 Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki GWO 780/3/2019
Język angielski English Class A2

 

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz PEARSON

 

840/3/2019
Biologia Puls życia Joanna Stawarz NOWA ERA 844/2/2019
Geografia Planeta Nowa T. Rachwał, R. Malarz, D. Sczypiński NOWA ERA 906/2/2019
Historia Wczoraj i dziś Grzegorz Wojciechowski NOWA ERA 877/3/2019
Muzyka Lekcja muzyki Monika Gromek, Grażyna Kilbach NOWA ERA 852/3/2019
Plastyka Do dzieła! J.Lukas, K.Onak NOWA ERA 903/3/2018
Informatyka Lubię to! M.Kęska NOWA ERA 847/3/2018
Technika Jak to działa? Ł.Łabecki, M.Łabecka Nowa Era 295/3/2019

 

Wykaz podręczników dla klasy V
w roku szkolnym 2022/2023

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
Język polski Między nami 5 Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek

GWO 867/2/2018
Matematyka Matematyka z plusem 5 Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki GWO 780/2/2018
Język angielski English Class A1+

 

 

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz PEARSON

 

840/2/2018
Biologia Puls życia 5 Marian Sęktas, Joanna Stawarz NOWA ERA 844/1/2018
Historia Historia 5. Podróże w czasie T. Małkowski GWO 829/2/2018
Muzyka Lekcja muzyki Monika Gromek, Grażyna Kilbach NOWA ERA 852/2/2018
Plastyka Do dzieła! J.Lukas, K.Onak NOWA ERA 903/2/2018
Informatyka Lubię to! M.Kęska NOWA ERA 847/2/2018
Technika Jak to działa? Ł.Łabecki, M.Łabecka NOWA ERA 295/2/2018
Geografia Planeta Nowa R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał NOWA ERA 906/1/2018

 

Wykaz podręczników dla klasy VI
w roku szkolnym 2022/2023

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
Język polski Między nami 6 Agnieszka Łuczak GWO 867/3/2019
Matematyka Matematyka z plusem 6 Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki GWO 780/3/2019
Język angielski English Class A2

 

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz PEARSON

 

840/3/2019
Biologia Puls życia Joanna Stawarz NOWA ERA 844/2/2019
Geografia Planeta Nowa T. Rachwał, R. Malarz, D. Sczypiński NOWA ERA 906/2/2019
Historia Wczoraj i dziś Grzegorz Wojciechowski NOWA ERA 877/3/2019
Muzyka Lekcja muzyki Monika Gromek, Grażyna Kilbach NOWA ERA 852/3/2019
Plastyka Do dzieła! J.Lukas, K.Onak NOWA ERA 903/3/2018
Informatyka Lubię to! M.Kęska NOWA ERA 847/3/2018
Technika Jak to działa? Ł.Łabecki, M.Łabecka Nowa Era 295/3/2019

Wykaz podręczników dla klasy VII
w roku szkolnym 
2022/2023

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
Język polski Między nami

 

Agnieszka Łuczak, Ewa Brylińska, Agnieszka Suchowiejska, Roland Maszka GWO 867/4/2017
Matematyka Matematyka z plusem 7 Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J.  Lech, A.Mysior, K.Zarzycka GWO 780/4/2017
Język angielski English Class A2+

 

Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz

 

PEARSON

 

840/4/2017
Język niemiecki Das ist Deutsch ! Kompakt Jolanta Kamińska Nowa Era 814/1/2017
Biologia ,, Puls życia”

 

Małgorzata Jefimow

 

NOWA ERA 844/4/2017

 

Chemia  Chemia Nowej Ery Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin NOWA ERA 785/1/2017
Fizyka Spotkanie z fizyką 7 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska NOWA ERA 885/1/2017
Historia „Historia 7. Podróże w czasie”

 

T. Małkowski GWO 829/4/2017

 

Muzyka Lekcja muzyki 7 Monika Gromek, Grażyna Kilbach NOWA ERA 852/4/2020/z1
Plastyka Do dzieła! 7 Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak NOWA ERA 903/4/2020/z1
Informatyka Lubię to! 7 Grażyna Koba NOWA ERA 847/4/2020/z1
Geografia Planeta Nowa R. Malarz, M.Szubert, T.Rachwał NOWA ERA 906/3/2019/z1

 

Wykaz podręczników dla klasy VIII
w roku szkolnym 
2022/2023

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
Język polski Między nami

 

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska,
K. Krzemieniewska- Kleban
GWO 867/5/2018
Matematyka Matematyka z plusem 8 Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej GWO 780/5/2018
Język angielski Repetytorium ósmoklasisty

 

Arek Tkacz,
Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus,0

 

PEARSON

 

1124/2021
Język niemiecki Das ist Deutsch ! Kompakt Jolanta Kamińska Nowa Era 814/2/2018
Biologia „Puls życia”

 

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas NOWA ERA 844/4/2021/z1
Geografia Planeta Nowa Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał NOWA ERA 906/4/2021/z1
Chemia  Chemia Nowej Ery Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin NOWA ERA 785/2/2018
Fizyka Spotkanie z fizyką 8 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska NOWA ERA 885/2/2018
Historia Historia 8. Podróże w czasie. T. Małkowski GWO 829/5/2018

 

Informatyka Lubię to! 8 Grażyna Koba NOWA ERA 847/5/2021/z1
WOS WOS Dziś i jutro. I.Janiecki, A. Fanicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski NOWA ERA 874/2021/z1
EDB Żyję i działam bezpiecznie. Jarosław Słoma NOWA ERA 846/2017
Religia Z Tobą idę przez życie. Podręcznik do religii dla kl. VIII P. Mąkosa GAUDIUM AZ-32-01/10-LU-1/13

Wykaz podręczników do religii
w roku szkolnym 
2022/2023

Podręczniki do religii

Podręczniki do religii