KOMUNIKAT DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli
w Powiecie Dąbrowskim

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z pracownikami informuje Państwa, że w obliczu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poradnia udziela wsparcia, pomocy, instruktażu.

Poradnia realizuje swoje zadania w następującej formie;

1...

Więcej
Bez kategorii

PRACA ZDALNA Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARZECZU DUŻYM OD DNIA 30.03.2020 R.

Drodzy uczniowie, otwierając swoją klasę zostaniecie przekierowani na dysk sieciowy,
gdzie znajdują się udostępnione przez nauczycieli materiały z poszczególnych przedmiotów na bieżące dni nauki szkolnej.

klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4
klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
religia psycholog pedagog logopeda
biblioteka świetlica zajęcia wyrównawcze zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
oddział przedszkolny

 

Więcej
Bez kategorii

Drodzy Rodzice i Uczniowie ósmej klasy!

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki a także języków obcych nowożytnych ( niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego).

Egzaminy te zostaną przeprowadzone w następujących terminach :

30 marca 2020 r. ( poniedziałek ), godz. 9:00 – język polski (120 min)

31 marca 2020 r. (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (100 min)

1 kwietnia 2020 r. (środa), godz. 9:00 – język angielski (90 min)

Materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na zrozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl a także na w...

Więcej
Bez kategorii

Forma konsultacji z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym

 

Pani Agnieszka Rogoza – agnieszka_rogoza1@interia.pl

Pani Bożena Wróbel – bozenawrobel50@gmail.com

Pani Elżbieta Kogut – elzbietakogut2@gmail.com

Pani Halina Przybyło – przybylohalina@wp.pl

Pani Renata Kuźniar – rkuzniar@yahoo.com

Pani Anna Pietras – ankasw27@interia.pl

Pan Jacek Zawiłowicz – zawilowiczjacek@gmail.com

Pani Marta Frączek – martafraczek150@interia.pl

Pani Magdalena Gadomska – m.w26@poczta.onet.pl

Pani Beata Dziekan – dziekanbeata95@gmail.com

Pani Bernadeta Świątek – benias7@vp.pl

Pani Agnieszka Skrzek – agaskrzek@op.pl

Pani Bożena Chłopek – chlopek.b@gmail.com
Pani Anna Zawiłowicz – annazawilowicz@gmail.com

 

 

Więcej
Bez kategorii

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE !

W związku ze zdalnym nauczaniem prowadzonym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Zarzeczu Dużym, informujemy, że od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. :

  1. O postępach w nauce oraz ocenach Państwa dzieci informował będzie nauczyciel uczący danego przedmiotu w każdy piątek.
  2. Zdalne zajęcia z dziećmi będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Wyjątek stanowią dzieci z oddziału przedszkolnego oraz dzieci klas I – III. Te zasady ustalą poszczególni wychowawcy klas.
  3. Zachowanie dzieci będzie ocenianie na podstawie obowiązkowości, stosunku do przedmiotu oraz zachowania w czasie zajęć zdalnych.
  4. Frekwencja dzieci na zajęciach zdalnych będzie podlegała monitorowaniu...
Więcej
Bez kategorii

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej w Zarzeczu Dużym

 W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zachęcamy rodziców, aby w najbliższym czasie wspierali swoje dzieci i pomagali realizować przygotowane materiały do samodzielnej pracy przez nauczycieli.

Poniżej zamieszczamy materiały dla poszczególnych klas. Proszę pamiętać, że materiały będą na bieżąco aktualizowane, proszę o częste zaglądanie na stronę.

 DLA WSZYSTKICH KLAS  – Religiafaustyna_or


e-katecheza

Materiały katechetyczne – konspekty, linki do materiałów, inne:

Temat: Nadzieja (dla uczniów szkoły ponadpodstawowej i starszych klas szkoły podstawowej) Plik 1 – Plik 2 (p. R. Bojdo – Wojnicz)
Temat: 
Sakrament Eucharystii (klasa VIII) Plik 1 – Plik 2 (ks. J. Misiak – Radłów)
Temat: 
Katecheza o św. Józefie (starsz...

Więcej
Bez kategorii

HARMONOGRAM EMISJI SZKOLNYCH LEKTUR PRZEZ TVP

TVP Kultura zaczęła emisję zekranizowanych lektur szkolnych i innych ciekawych pozycji. Zachęcamy do ich obejrzenia.

Poniedziałek 16 III
• godz. 13.00 PINOKIO (lektura uzupełniająca dla klasy 5),
• godz. 16.20 W PUSTYNI I W PUSZCZY (odcinek 1. lektura obowiązkowa zachęcamy klasy 5 i 6).
Wtorek 17 III
• godz. 13.00 KLUB WŁÓCZYKIJÓW I TAJEMNICA DZIADKA HIERONIMA (komedia na podstawie prozy Niziurskiego zachęcamy klasy 5, 6 i 7),
• godz. 15.55 W PUSTYNI I W PUSZCZY (odc.2).

Środa 18 III
• godz. 13.00 PANNA NIKT (klasa 6, 7, i 8),
• godz. 16.00 W PUSTYNI I W PUSZCZY (ODC. 3).

Czwartek 19 III
• godz. 13.00 KATARYNKA (lektura obowiązkowa dla klasy 5 i 6),
• godz. 13.25 ANTEK (zachęcamy klasy 5 i 6),
• godz. 15...

Więcej
Bez kategorii

UWAGA

W związku z szerzeniem sie wirusa COVID-19 tzw. Koronawirusa, ZABRANIA SIE korzystania z boiska szkolnego oraz siłowni przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu Dużym oraz placu zabaw i boiska sportowego przy Szkole w Łęgu.

Więcej
Bez kategorii

UWAGA ! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw...

Więcej
Bez kategorii

WAŻNA INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym odwołuje zajęcia na okres 2 tygodni: od 16 marca br. do 25 marca br. Tylko w dniach 12 i 13 marca br. będą pełnione dyżury przez nauczycieli wyłącznie dla dzieci, które z ważnych przyczyn nie mogą pozostać w domu.

Uczniowie muszą pamiętać o bezpieczeństwie w domu, unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Proszeni są również o uważne śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SĄ ODWOŁANE .

Więcej
Bez kategorii