DRODZY RODZICE I ÓSMOKLASIŚCI !

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły 31 lipca (piątek) w godz. 11:00-12:00.

Po odbiór zaświadczenia może się zgłosić uczeń lub rodzic z dowodem osobistym.

Należy pamiętać, że na terenie szkoły obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk.

Więcej
Bez kategorii

Konkurs !

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie zachęca do skorzystania z konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym pod hasłem „Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję”. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników...

Więcej
Bez kategorii

ROZDANIE NAGRÓD WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

Dnia 2 lipca br. miało miejsce uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Radgoszcz dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami oraz Panią Dyrektor Magdaleną Gadomską zostali zaproszeni do siedziby Urzędu Gminy w Radgoszczy, gdzie Pan Wójt Marek Lupa osobiście wręczył dyplomy i nagrody pieniężne za wysokie wynik w nauce uzyskane w roku szkolnym 2019/2020.
Byli to:
Dagmara Frąc klasa IV
Karol Kędzior klasa IV
Michał Stanek klasa V
Magdalena Dynak klasa VI
Patrycja Kędzior klasa VI
Wojciech Sipior klasa VI
Patrycja Cudak klasa VII
Julia Kijowska klasa VII
Marcin Doroż klasa VIII
Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej
Bez kategorii