Nowe warunki korzystania z posiłków w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radgoszczy nr 27/2021/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za ich przygotowanie, od września 2022 roku dzienna stawka żywieniowa dla dzieci szkolnych wynosić będzie 6,00 zł.

Więcej
Bez kategorii

EKSTRAKLASA

Przez cały rok szkolny Samorząd Uczniowski koordynował rywalizację międzyklasową pod nazwą Ekstraklasa. Uczniowie klas IV – VIII zdobywali punkty za aktywność w różnych działaniach zaproponowanych przez SU. Punkty przyznawano m. in. za: aktualność i estetykę gazetki klasowej, udział w akcjach charytatywnych, porządek w klasie, udział w konkursach i dniach tematycznych, frekwencję, wyniki uczniów w nauce i zachowaniu, czytelnictwo. Po podsumowaniu wyłoniono zwycięską klasę. Wyniki przedstawiały się następująco:
Miejsce I – klasa IV
Miejsce II – klasa V i VIII
Miejsce III – klasa VI i VII.
Nagrody, dyplomy i puchar wręczono poszczególnym klasom podczas apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.

Więcej
Bez kategorii