Kadra szkoły

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2023/2024

DYREKTOR SZKOŁY: MAGDALENA GADOMSKA

ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PEDAGOG SPECJALNY:  Barbara Rustowicz-Mietelska
PEDAGOG SZKOLNY:  Barbara Rustowicz-Mietelska

LOGOPEDA: Hubert Bajor

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: Renata Kuźniar
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:  Barbara Rustowicz – Mietelska

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO:
Anna Pietras
Ewelina Kwiatkowska 

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
Magdalena Obara-Kuś

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO:
Agnieszka Skrzek

NAUCZYCIEL HISTORII:
Ewelina Kwiatkowska 

NAUCZYCIEL WOSu:
Ewelina Kwiatkowska 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI:
Magdalena Gadomska
Renata Kuźniar

NAUCZYCIEL FIZYKI:
Jacek Dworak

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII:
Agata Burzec
Elżbieta Kogut – urlop

NAUCZYCIEL GEOGRAFII:
Bożena Chłopek

NAUCZYCIEL CHEMII:
Agata Burzec

NAUCZYCIEL PRZYRODY:
Agata Burzec

NAUCZYCIEL DORADZTWA ZAWODOWEGO:
Ewelina Kwiatkowska 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI INFORMATYKI:
Magdalena Gadomska
Renata Kuźniar

NAUCZYCIEL TECHNIKI:
Agata Burzec

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
Jacek Zawiłowicz

NAUCZYCIEL MUZYKI:
Martyna Misiaszek 

NAUCZYCIEL PLASTYKI:
Agata Burzec

NAUCZYCIEL EDB:
Jacek Zawiłowicz 

NAUCZYCIEL WDŻ:
Agata Burzec

NAUCZYCIEL RELIGII:
ks. Andrzej Nowak

BIBLIOTEKA
Marta Frączek

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Agnieszka Rogoza

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI – OPIEKUNÓW ŚWIETLICY
Barbara Rustowicz-Mietelska

Ewelina Kwiatkowska