Kadra szkoły

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2022/2023

DYREKTOR SZKOŁY: MAGDALENA GADOMSKA

ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PEDAGOG SPECJALNY: Renata Kuźniar
PEDAGOG SZKOLNY: Aleksandra Miotła, Barbara Rustowicz-Mietelska – urlop

PSYCHOLOG: Justyna Kupiec – Doroż – urlop
LOGOPEDA: Hubert Bajor

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: Marta Frączek
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:  Renata Kuźnia

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO:
Anna Pietras
Ewelina Kwiatkowska 

NAUCZYCIELKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
Magdalena Obara-Kuś

NAUCZYCIELKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO:
Agnieszka Skrzek

NAUCZYCIELE HISTORII:
Ewelina Kwiatkowska 

NAUCZYCIELE WOS:
Ewelina Kwiatkowska 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI:
Magdalena Gadomska
Renata Kuźniar

NAUCZYCIEL FIZYKI:
Jacek Dworak

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII:
Agata Burzec
Elżbieta Kogut

NAUCZYCIELKA GEOGRAFII:
Bożena Chłopek – urlop
Jacek Zawiłowicz

NAUCZYCIEL CHEMII:
Agata Burzec

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZYRODY:
Agata Burzec

NAUCZYCIELKA DORADZTWA ZAWODOWEGO:
Ewelina Kwiatkowska 

NAUCZYCIELKA INFORMATYKI:
Renata Kuźniar

NAUCZYCIELKA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH:
Agata Burzec

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
Jacek Zawiłowicz

NAUCZYCIELKI MUZYKI:
Martyna Misiaszek 

NAUCZYCIELKA PLASTYKI:
Agata Burzec

NAUCZYCIEL EDB:
Jacek Zawiłowicz 

NAUCZYCIELKA WDŻ:
Agata Burzec

NAUCZYCIEL RELIGII:
ks. Andrzej Nowak

BIBLIOTEKA
Marta Frączek

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Agnieszka Rogoza

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI – OPIEKUNÓW ŚWIETLICY
Aleksandra Miotła
Agnieszka Rogoza
Agata Burzec