Rada rodziców

rada_rodzicow1RADA RODZICÓW:
Przewodnicząca – Bogusława Witaszek
Zastępca – Dominika Irla
Sekretarz – Magdalena Gmyr
Skarbnik – Anna Sajdak

Wykaz KLASOWYCH RAD RODZICÓW w roku szkolnym 2022/2023

RADA RODZICÓW