XVII edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła po raz kolejny realizowała program „Trzymaj Formę!” przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Dąbrowie Tarnowskiej. Organizatorami programu są: Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

W naszej szkole w ciągu całego roku szkolnego realizowane były różnorodne zadania związane ze zdrowym stylem życia i aktywnością fizyczną. Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia i roli aktywności fizycznej w codziennym życiu. Przez cały czas trwania projektu tematyka i treści związane ze znaczeniem i rolą aktywności fizycznej realizowane były na zajęciach sportowych, przyjmując różnorodne formy takie jak: rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne, zajęcia na lodowisku, zajęcia SKS, udział w Igrzyskach Dzieci i innych zawodach sportowych. Rekreacja ruchowa i czynny wypoczynek miał miejsce w trakcie kilku wycieczek zorganizowanych w tym roku szkolnym oraz festynu rodzinnego. Program „Trzymaj Formę” z pewnością będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.

certyfikat-trzymaj-forme

Bez kategorii