Tydzień grzeczności i uprzejmości

W dniu 27.03.2019 r. podsumowaliśmy „Tydzień grzeczności” . Wszystkie podejmowane przez nas wspólnie działania miały na celu dobrą zabawę, ale przede wszystkim naukę w postaci zasad kultury dobrego zachowania nie tylko w świecie realnym, ale także w świecie cyfrowym. Mamy nadzieję, że zadania te, w które aktywnie włączyli się uczniowie naszej szkoły przyczyniły się do utrwalenia zasad kulturalnego zachowania oraz zapoznania z „magicznymi słowami” – proszę, przepraszam, dziękuję itp.

Do najważniejszych działań należały:

  • Mecz koszykówki uczniów klasy VII z nauczycielami oraz podchody zorganizowane na terenie podwórka dla poszczególnych klas – tematyka zdrowej rywalizacji, umiejętności przegrywania z honorem, a także  właściwego zachowania w momentach sukcesu sportowego.
  • E – kulturalny dzień – mając na względzie tematykę cyberprzemocy, pamiętaliśmy również o tym, że zasady kulturalnego zachowania dotyczą również rzeczywistości wirtualnej.
  • „Dzień elegancji” – w tym dniu wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły przyszli „na galowo”. W myśl zasady „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” dzieci dowiedziały się na czym polega elegancja, co kryje się pod tym słowem, kiedy należy zadbać o szczególny wygląd.

Za dobrą zabawę oraz aktywne włączenie się w realizację poszczególnych zadań serdecznie dziękujemy!

Bez kategorii