Szkoła Modelowa – podsumowanie projektu

logo

W naszej szkole od 1 października 2022 r. do 31 października 2023 r. realizowany był Projekt pn.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół

i placówek oświatowych

W ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W tym czasie w naszej szkole wiele się działo i zmieniło. Przez cały rok trwania projektu umieszczaliśmy na naszej stronie internetowej i szkolnym Facebooku relacje z naszych działań.

W ramach projektu:

  • szkoła otrzymała 90 tysięcy złotych dofinansowania z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zakup wysokiej jakości sprzętu cyfrowego, który wzbogacił naszą bazę dydaktyczną. Zakupiono m. in. laptopy, drukarka 3D, okulary VR, telewizor, smartfon, urządzenia audio wideo (np. gimbal, statywy itp.), powerbanki, oprogramowanie edukacyjne, a także licencje
    i subskrybcje, router, modułowy zestaw do nauki podstaw programowania
    i mechatroniki. Nowe urządzenia sprawiły, że lekcje stały się ciekawsze. Uczniowie
    i nauczyciele, widząc, jak wiele korzyści daje nowy sprzęt, chętnie z niego korzystają
  • przeprowadzono 3 cyfrowe projekty edukacyjne metodą STEAM. Były to: „Pogoda”, „Wiem co jem” oraz „Myślimy logicznie – działamy ekologicznie”. Realizując projekty, korzystano z zakupionego sprzętu cyfrowego.
  • odbyły się szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Nauczyciele dowiedzieli się, jak zastosować nowoczesne technologie i narzędzia cyfrowe w procesie nauczania. Uczniowie podnieśli swoje kompetencje cyfrowe. Cała społeczność szkolna poszerzyła wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Szkolenia miały formę zajęć stacjonarnych i online.

Efekty:

– wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne
oprogramowanie,

– wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli, uczniów i rodziców,

– poszerzenie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa.

 

Bez kategorii