387621276_317834580996763_4779429666107031043_n

Spotkanie autorskie z Waldemarem Smaszczem

W dniu 14 listopada 2023 r. uczniowie klas IV-V wzięli udział w spotkaniu autorskim z pisarzem, krytykiem literackim, eseistą Waldemarem Smaszczem zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radgoszczy.

Spotkanie przebiegało pod hasłem „Spacer dzieci wśród słów księdza i poety Jana Twardowskiego”. Pan Waldemar Smaszcz w bardzo przejrzysty i przystępny sposób, z wrodzoną lekkością języka przekazywał zdobywaną przez lata wiedzę o życiu i twórczości księdza Twardowskiego, z którym łączyły go przyjacielskie stosunki. Obecni na spotkaniu goście oraz młodzież mieli niepowtarzalną okazję, aby dowiedzieć się szczegółów, których nie ma w oficjalnej biografii ks. Twardowskiego.

Bez kategorii