Rekrutacja !

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2024 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 10 stycznia 2024 r. wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 15.02.2024 r.

Bez kategorii