Powrót do szkoły uczniów klas I – III

Od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I-III naszej szkoły wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.

W szkole prowadzona będzie opieka świetlicowa dla uczniów klas I-III, dożywianie, a także będą funkcjonowały dowozy – jak dotychczas.

Dyrektor szkoły przypomina o zasadach reżimu sanitarnego obowiązujących w naszej szkole, zgodnie z Procedurą organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym oraz postępowania prewencyjnego pracowników, uczniów, a także rodziców/ opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego, obowiązującą od1 września 2020 r.

Bez kategorii