KAMPANIA BIAŁA WSTĄŻKA

W dniu 25 listopada 2022 roku uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym przystąpili do udziału w Kampanii „Biała Wstążka”. Jest to międzynarodowa akcja, której celem jest eliminacja zjawiska przemocy. Kampania Biała wstążka już po raz jedenasty realizowana jest na terenie miasta Tarnów. W tym roku obchodzona jest pod hasłem „Twoja Bierność Wspiera Przemoc”, będącym symbolem sprzeciwu wobec agresji kierowanej do drugiego człowieka, w szczególności dzieci.
W ramach Kampanii „Biała Wstążka” psycholog szkolny mgr Justyna Kupiec-Doroż wraz z Samorządem Uczniowskim, przybliżyła uczniom naszej szkoły jej cele i założenia. Każdy uczeń, nauczyciel oraz pracownik szkoły otrzymał białą wstążkę, która jest symbolem osobistego zobowiązania do unikania stosowania jakiejkolwiek formy przemocy wobec drugiego człowieka a także właściwego reagowania na przemoc w swoim otoczeniu.
W ramach Kampanii „Biała Wstążka” uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły będą uczestniczyć w prelekcji dotyczącej zjawiska przemocy organizowanej przez psychologa szkolnego.

Bez kategorii