Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 30 września odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W dniach poprzedzających wybory miała miejsce kampania. Kandydatki przygotowały plakaty, na których przedstawiły swoje pomysły. Odbyło się tajne głosowanie. Każdy uczeń mógł oddać głos na wybranego przez siebie kandydata.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
Karolina Dyjak: 19 głosów,
Magdalena Dynak: 7 głosów,
Patrycja Kędzior: 26 głosów,
Weronika Piekielniak: 15 głosów.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Patrycja Kędzior 
Gratulujemy!

Bez kategorii