Uczniowie

KLASY

WYCHOWAWCY

Oddział przedszkolny 5-6 latków mgr Agnieszka Rogoza
Klasa I mgr Halina Przybyło
Klasa II Bożena Wróbel
Klasa III mgr Elżbieta Kogut
Klasa IV mgr Małgorzata Libera
Klasa V mgr Maria Obara- Kuś
Klasa VI mgr Agata Burzec
Klasa VII mgr Magdalena Gadomska

♦ ♦ ♦