Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego 2019

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego to ogólnopolska impreza
o wieloletniej tradycji, której celem jest rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów i zasad ruchu drogowego, kształtowanie bezpiecznych
i kulturalnych nawyków zachowań na drodze, znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz popularyzowanie jazdy rowerem. Turniej ma charakter wieloetapowy. Są więc eliminacje szkolne, międzyszkolne, wojewódzkie i ogólnopolski.
W tym roku w naszej szkole 7 października odbyły się eliminacje szkolne. Wzięli
w nich udział uczniowie klasy trzeciej oraz klas 4-8. Uczniowie wykazywali się wiedzą ze znajomości znaków, przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Laureaci konkursu pojadą na trening jazdy rowerem
po miasteczku dla rowerzystów.

Bez kategorii