SZTUKA WSPÓŁCZESNA W KLASIE SIÓDMEJ

Od jakiegoś czasu z oczywistych powodów szkoły podstawowe uczą się zdalnie. Pomimo utrudnień związanych z odległością od nauczycieli i rówieśników, nie odpuszczają swojej kreatywności i pomysłów. Dowodem na to mogą być prace plastyczne uczniów klasy siódmej, którzy programowo na lekcjach plastyki wkroczyli w sztukę współczesną. To dość trudne i często niezrozumiałe przez odbiorców nurty, jednak Siódmoklasiści spisali się świetnie. Wynikiem kilku zdalnych lekcji plastyki są wspaniałe i twórcze prace inspirowane kubizmem, fowizmem, czy futuryzmem.


Bez kategorii