Kadra szkoły

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2017/2018

 mgr Bernadeta Świątek- dyrektor szkoły

mgr Halina Przybyło  nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Kogut  nauczyciel dyplomowany
Bożena Wróbel  nauczyciel dyplomowany
mgr Bożena Chłopek  nauczyciel dyplomowany
mgr inż. Jacek Dworak  nauczyciel dyplomowany
mgr Stanisława Pawlik nauczyciel dyplomowany
ks. mgr Andrzej Nowak  nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Skrzek nauczyciel dyplomowany
mgr Mirosław Burzec  nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Rogoza  nauczyciel mianowany
mgr Maria Obara- Kuś  nauczyciel mianowany
mgr Anna Pietras nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Libera nauczyciel mianowany
mgr Aleksandra Linard  nauczyciel mianowany
mgr Martyna Misiaszek  nauczyciel mianowany
mgr Magdalena Gadomska nauczyciel mianowany
mgr Agata Burzec  nauczyciel kontraktowy
mgr Ewelina Kwiatkowska  nauczyciel kontraktowy