Kadra szkoły

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2018/2019

  Bernadeta Świątek- dyrektor szkoły

Halina Przybyło

Bożena Wróbel
Elżbieta Kogut
Ewelina Kwiatkowska
Anna Pietras
Magdalena Gadomska
Maria Obara- Kuś
Agata Burzec

Agnieszka Rogoza

Renata Kuźniar

Bożena Chłopek

Urszula Kuta

Agnieszka Skrzek

Mateusz Soja

ks. Andrzej Nowak

Jacek Dworak

Martyna Misiaszek

Aleksandra Linard

Marta Frączek

Anna Zawiłowicz

Ewelina Kacała-pedagog szkolny