Kadra szkoły

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2021/2022

DYREKTOR SZKOŁY: MAGDALENA GADOMSKA

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY “ZERÓWKA”
Agnieszka Rogoza

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA 1
Elżbieta Kogut

KLASA 2
Halina Przybyło

KLASA 3
Bożena Wróbel – urlop
Anna Grabowska

KLASA 4
Agata Burzec

KLASA 5
Magdalena Obara-Kuś

KLASA 6
Renata Kuźniar

KLASA 7
Anna Pietras

KLASA 8
Jacek Zawiłowicz

ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PEDAGOG SZKOLNY : Aleksandra Miotła, Barbara Rustowicz-Mietelska – urlop
PSYCHOLOG: Katarzyna Wiatr
LOGOPEDA: Hubert Bajor

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE:  Renata Kuźniar
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE: Marta Frączek, Renata Kuźniar

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO:
Anna Pietras
Ewelina Kwiatkowska – urlop

NAUCZYCIELKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
Magdalena Obara-Kuś 

NAUCZYCIELE HISTORII:
Ewelina Kwiatkowska – urlop
Krzysztof Kozaczka

NAUCZYCIELE WOS:
Ewelina Kwiatkowska – urlop
Krzysztof Kozaczka

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI:
Magdalena Gadomska
Renata Kuźniar

NAUCZYCIEL FIZYKI:
Jacek Dworak

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII:
Agata Burzec
Elżbieta Kogut

NAUCZYCIELKA GEOGRAFII:
Bożena Chłopek

NAUCZYCIEL CHEMII:
Agata Burzec

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZYRODY:
Agata Burzec
Agnieszka Skrzek

NAUCZYCIELKA DORADZTWA ZAWODOWEGO:
Ewelina Kwiatkowska – urlop

NAUCZYCIELKA INFORMATYKI:
Renata Kuźniar

NAUCZYCIELKA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH:
Agata Burzec

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
Jacek Zawiłowicz

NAUCZYCIELKI MUZYKI:
Martyna Misiaszek – urlop
Olha Oleś

NAUCZYCIELKA PLASTYKI:
Agata Burzec

NAUCZYCIEL EDB:
Jacek Zawiłowicz 

NAUCZYCIELKA WDŻ:
Agata Burzec

NAUCZYCIEL RELIGII:
ks. Andrzej Nowak

BIBLIOTEKA
Marta Frączek

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Agnieszka Rogoza

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI – OPIEKUNÓW ŚWIETLICY
Agnieszka Rogoza
Aleksandra Miotła
Agata Burzec