Kadra szkoły

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2020/2021

DYREKTOR SZKOŁY: MAGDALENA GADOMSKA

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY “ZERÓWKA”
Agnieszka Rogoza

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA 1
Halina Przybyło

KLASA 2
Bożena Wróbel

KLASA 3
Elżbieta Kogut

KLASA 4
Ewelina Kwiatkowska

KLASA 5
Renata Kuźniar

KLASA 6
Anna Pietras

KLASA 7
Jacek Zawiłowicz

KLASA 8
Beata Dziekan

ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PEDAGOG SZKOLNY : Barbara Rustowicz-Mietelska
PSYCHOLOG: Katarzyna Wiatr
LOGOPEDA: Hubert Bajor

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: Barbara Rustowicz-Mietelska, Renata Kuźniar
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE: Renata Kuźniar, Barbara Rustowicz-Mietelska

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO:
Anna Pietras
Ewelina Kwiatkowska

NAUCZYCIELKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
Magdalena Obara-Kuś – urlop macierzyński
Beata Dziekan

NAUCZYCIELKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO:
Agnieszka Skrzek

NAUCZYCIELKA HISTORII:
Ewelina Kwiatkowska

NAUCZYCIELKA WOS:
Ewelina Kwiatkowska

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI:
Magdalena Gadomska
Renata Kuźniar

NAUCZYCIEL FIZYKI:
Jacek Dworak

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII:
Agata Burzec – urlop macierzyński
Elżbieta Kogut

NAUCZYCIELKA GEOGRAFII:
Bożena Chłopek

NAUCZYCIELE CHEMII:
Agata Burzec – urlop macierzyński
Błażej Niepsuj

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZYRODY:
Agata Burzec – urlop macierzyński
Agnieszka Skrzek

NAUCZYCIELKA DORADZTWA ZAWODOWEGO:
Ewelina Kwiatkowska

NAUCZYCIELKA INFORMATYKI:
Renata Kuźniar

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI ZAJĘĆ TECHNICZNYCH:
Agata Burzec – urlop macierzyński
Tadeusz Kołton

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
Jacek Zawiłowicz

NAUCZYCIELKA MUZYKI:
Martyna Misiaszek

NAUCZYCIELKA PLASTYKI:
Justyna Świętek

NAUCZYCIEL EDB:
Jacek Zawiłowicz

NAUCZYCIEL RELIGII:
ks. Andrzej Nowak

BIBLIOTEKA
Marta Frączek

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Agnieszka Rogoza

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI – OPIEKUNÓW ŚWIETLICY

Barbara Rustowicz-Mietelska
Ewelina Kwiatkowska

Agnieszka Rogoza