Kadra szkoły

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2019/2020

DYREKTOR SZKOŁY: MAGDALENA GADOMSKA

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY “ZERÓWKA”
Agnieszka Rogoza

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA 1
Bożena Wróbel

KLASA 2
Elżbieta Kogut

KLASA 3
Halina Przybyło

KLASA 4
Renata Kuźniar

KLASA 5
Anna Pietras

KLASA 6
Jacek Zawiłowicz

KLASA 7
Marta Frączek

KLASA 8
Magdalena Gadomska

ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PEDAGOG SZKOLNY : Ewelina Kwiatkowska
PSYCHOLOG: Katarzyna Wiatr
LOGOPEDA: Hubert Bajor

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE: Iwona Majka
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE: Barbara Rustowicz-Mietelska

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO:
Anna Pietras
Bernadeta Świątek

NAUCZYCIELKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
Magdalena Obara-Kuś – urlop macierzyński
Beata Dziekan

NAUCZYCIELKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO:
Agnieszka Skrzek

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI HISTORII:
Ewelina Kwiatkowska
Anna Pietras

NAUCZYCIELKA WOS:
Ewelina Kwiatkowska

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI:
Magdalena Gadomska
Renata Kuźniar

NAUCZYCIEL FIZYKI:
Jacek Dworak

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII:
Agata Burzec – urlop macierzyński
Elżbieta Kogut

NAUCZYCIELKA GEOGRAFII:
Bożena Chłopek

NAUCZYCIELE CHEMII:
Agata Burzec – urlop macierzyński
Błażej Niepsuj

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZYRODY:
Agata Burzec – urlop macierzyński
Agnieszka Skrzek

NAUCZYCIELKA DORADZTWA ZAWODOWEGO:
Olga Boryczka

NAUCZYCIELKA INFORMATYKI:
Renata Kuźniar

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI ZAJĘĆ TECHNICZNYCH:
Agata Burzec – urlop macierzyński
Renata Kuźniar

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
Jacek Zawiłowicz

NAUCZYCIELKA MUZYKI:
Martyna Misiaszek

NAUCZYCIELKA PLASTYKI:
Martyna Misiaszek

NAUCZYCIELKA EDB:
Urszula Kuta

NAUCZYCIEL RELIGII:
ks. Andrzej Nowak

BIBLIOTEKA
Marta Frączek

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Agnieszka Rogoza
Marta Frączek

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI – OPIEKUNÓW ŚWIETLICY
Marta Frączek
Ewelina Kwiatkowska
Martyna Misiaszek
Bożena Wróbel
Halina Przybyło