Kadra szkoły

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2019/2020

  MAGDALENA GADOMSKA- DYREKTOR SZKOŁY

Halina Przybyło
Bożena Wróbel
Elżbieta Kogut
Hubert Bajor – logopeda
Anna Pietras
Bernadeta Świątek
Maria Obara- Kuś
Agata Burzec
Agnieszka Rogoza
Renata Kuźniar
Bożena Chłopek
Urszula Kuta
Agnieszka Skrzek
Jacek Zawiłowicz
ks. Andrzej Nowak
Jacek Dworak
Martyna Misiaszek
Marta Frączek
Anna Zawiłowicz
Błażej Niepsuj
Barbara Rustowicz-Mietelska pedagog szkolny
Katarzyna Wiatr – psycholog szkolny
Iwona Majka – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne