6

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

W dniu 09 czerwca 2020 r. uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym przystąpili do egzaminu na kartę rowerową – części teoretycznej.
Celem tego egzaminu było:

  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,

  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,

  • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,

  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
    W tej części – teoretycznej – została sprawdzona ogólna znajomość przepisów ruchu drogowego, znajomość znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania, udzielania pierwszej pomocy medycznej. Uczniowie napisali testu jednokrotnego wyboru.

Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.
Egzamin
praktyczny odbył się 22 czerwca br. i polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem przestrzegania przepisów w ruchu drogowym, oraz umiejętności. Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem części praktycznej egzaminu, a w szczególności sprawdzeniu umiejętności prawidłowej techniki jazdy – pozycji kierującego na rowerze, upewnieniu się o możliwości jazdy, upewnianiu się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, hamowaniu i zatrzymywaniu pojazdu w określonym miejscu czuwalzaproszeni policjanci z Dąbrowy Tarnowskiej: mł. asp. Paweł Stankiewicz i st. sierż. Dariusz Leżoń oraz nauczyciel zajęć technicznych Renata Kuźniar.

Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 15 uczniów.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy”.  Gratulujemy!

1 2 4 3 kr1 kr

Bez kategorii