DRODZY RODZICE I ÓSMOKLASIŚCI !

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły 31 lipca (piątek) w godz. 11:00-12:00.

Po odbiór zaświadczenia może się zgłosić uczeń lub rodzic z dowodem osobistym.

Należy pamiętać, że na terenie szkoły obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk.

Bez kategorii