received_1051962206158606

DZIEŃ KROPKI NA MATEMATYCE

“Dzień Kropki” to święto obchodzone w różnych częściach świata, zwłaszcza w szkołach, które mają na celu promowanie kreatywności, rozwijanie wyobraźni i zachęcanie dzieci do wyrażania siebie poprzez rysunek. Święto to jest inspirowane postacią “Vashti” z książki “The Dot” autorstwa Petera Reynoldsa, gdzie bohaterka odkrywa swoją twórczość dzięki narysowaniu prostej kropki.

“Dzień Kropki” na lekcjach matematyki również może pomóc uczniom zrozumieć, że matematyka może być kreatywna i zabawna, a także rozwijać umiejętności myślenia matematycznego. To doskonała okazja do integrowania matematyki ze sztuką i twórczością.

Nasi uczniowie używali kropek jako znaków interpunkcyjnych, obliczali sumy, różnice, iloczyny i ilorazy, tworzyli wykresy punktowe, na których przedstawiali dane liczbowe za pomocą kropek. To wszystko pomogło w rozwijaniu logicznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów.

Bez kategorii