Szkolna Bajka o zdrowiu

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w akcji organizowanej przez bibliotekę szkolną, w ramach projektu „Trzymaj Formę”.

Głównym celem akcji jest zapoznanie z zasadami zdrowego i racjonalnego odżywiania, budzenie zainteresowania własnym zdrowiem, a także:

  • rozwijanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości uczniów,
  • zachęcanie do wspólnego planowania i wykonania pracy – stworzenie wspólnej bajki,
  • rozwijanie zdolności literackich,
  • uwrażliwienie na piękno słowa pisanego.

Zabawa polega na wspólnym pisaniu „Szkolnej bajki o zdrowiu”. Każda klasa pisze jeden rozdział. Uczniowie  biorą kolejno bajkę do domu i piszą z rodziną jej fragment. Robią również ilustrację. Wystarczy jedna strona A4 (pionowo) – piszemy ręcznie. Jeśli dzieci nie piszą jeszcze sprawnie mogą pomóc rodzice lub rodzeństwo. Zależy nam na tym, aby kolejne fragmenty łączyły się w logiczną całość i kończyły się dobrze – jak to w bajce. Każdy rozdział dotyczy innej strefy związanej ze zdrowiem – i powinien z niego jasno wynikać morał, wskazówki do zdrowego stylu życia, zmiana niezdrowych przyzwyczajeń poddanych Króla Zdrowita i Królowej Zdrowity.

  • Bajka po napisaniu zostanie zamieszczona na szkolnej stronie internetowej oraz w bibliotece.
  • Wszyscy biorący udział w pisaniu dostaną oceny cząstkowe z języka polskiego.
  • Klasa, która napisze najciekawszy rozdział dostanie drobny upominek.
  • Wśród wszystkich autorów napisanej bajki zostaną rozlosowane nagrody!!!

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!

Szkolna Bajka o zdrowiu

Dawno, dawno temu, w pewnym niezdrowym królestwie odbyły się wybory nowego króla i na tronie zasiadł Król Zdrowit ze swoją żoną  Królową Zdrowitą. Sytuacja zdrowotna w całym kraju była zatrważająca, postanowili więc wprowadzić wiele zmian, aby poprawić stan zdrowia swoich poddanych.

Najpierw trzeba będzie…        

 

 

 

 

Bez kategorii