„RADGOSZCZ W FOTOGRAFII”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„RADGOSZCZ W FOTOGRAFII”

 

Zasady ogólne

  1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
  2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
  3. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy wraz z krótkim opisem, imię i nazwisko autora, klasa)
  4. Prace nie będą zwracane.
  5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły a następnie przekazane do biblioteki szkolnej.

Zasady szczegółowe

  1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem (walory przyrodnicze, geograficzne i historyczne Radgoszczy)
  2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe.

3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza jedną fotografię o formacie minimum 15cmx21cm.

4. Prace należy przekazać organizatorowi konkursu do dnia  24. 05. 2019r.

Bez kategorii