„BEZPIECZNA SIEĆ”

Podczas przeprowadzonych zdalnych zajęć na lekcjach plastyki i informatyki uczniowie zapoznali się z możliwościami i zagrożeniami, jakie daje Internet oraz przygotowali się do bezpiecznego korzystania z sieci. Uczniowie mieli okazję zapoznania się z pojęciami hejt i mowa nienawiści oraz metodami radzenia sobie z internetowym hejtem. Dowiedzieli się także jak należy właściwie reagować na ten problem jako ofiara oraz świadek.
Na lekcjach plastyki uczniowie klas zajęli się tematem cyberprzemocy. Najpierw każdy obejrzał krótką animację dotyczącą problemu, następnie wykonał odpowiednią pracę plastyczną. Każda grupa wiekowa dostała inny zestaw materiałów do obejrzenia oraz inne zadanie. Klasy 4 i 5 wykonały komiks. Młodsi uczniowie ilustrowali obejrzane sytuacje, natomiast piątoklasiści tworzyli sytuacje, które mogłyby zapobiec danym zachowaniom. Klasa szósta wykonała kolaże informacyjne dotyczące problemu cyberprzemocy. Kreatywnością wykazali się także uczniowie siódmej klasy, których zadaniem było zrobienie plakatu w tej tematyce. Uczniowie podeszli do zadania bardzo dojrzale, co zaowocowało świetnymi i wartościowymi materiałami plastycznymi
.

Bez kategorii