IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI NA RYMOWANKĘ pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

Zapraszamy do udziału
IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA DZIECI NA RYMOWANKĘ O BEZPIECZEŃSTWIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM

pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki

 Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji chemicznych np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz o zasadach ochrony środowiska naturalnego.
Działanie służy popularyzowaniu zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, oddziałuje na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy), popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.
Autorem rymowanki powinien być uczestnik konkursu.
W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie.
Wymagane słowa: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.

Do konkursu uczestnik może przekazać tylko jedną pracę konkursową.

Zgłaszane prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, posiadających znamiona plagiatu lub naruszających osobiste i majątkowe prawa Organizatora, a także osób trzecich. Rymowanki nie mogą zawierać treści zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w dobre obyczaje, zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Prace należy składać do 13 marca 2023 roku do p. Anny Pietras.

 konkurs-na-rymowanke-2023

Bez kategorii