20191030_111826

ZASYGNALIZUJ GOTOWOŚĆ!

W ramach projektu „Odblaskowa..” 30 października odbyła się lekcja matematyki w klasie V, na której uczniowie swoją gotowość do odpowiedzi na lekcji zgłaszali przez światła sygnalizacji drogowej. Prawdą jest, że im młodsi uczniowie, tym częściej stosujemy pomoce dydaktyczne, które rozwijają wyobraźnię, myślenie, wpływają na szybsze opanowanie wiadomości i umiejętności. Dlatego też używanie świateł dla pokazania chęci odpowiedzi na zadane pytanie lub podanie poprawnej odpowiedzi do ćwiczenia wzbudziło większe zainteresowanie i aktywność uczniów na lekcji. Piątoklasiści „świecili” zielonym światłem i z uśmiechem odpowiadali na pytania.

Bez kategorii