Zasady panujące w świetlicy szkolnej.

Zanim rozpoczęliśmy zajęcia w naszej świetlicy, zapoznaliśmy sie z zasadami jakie w niej panują, sporządziliśmy kodeks postępowania w świetlicy, pod którym każdy z uczniów podpisał się. Ustaliliśmy, że będziemy obustronnie przestrzegać naszego kodeksu.

Przygotowaliśmy i uporządkowaliśmy zabawki, gry. Każdy z uczniów wykonał teczkę, w której będzie przechowywał swoje prace,  oraz ozdobił ją dowolną techniką.

Bez kategorii