Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Na uroczystą mszę św.  przybyli uczniowie z rodzicami i nauczyciele. Obecny był poczet sztandarowy naszej szkoły.  Następnie cała społeczność szkolna zgromadziła się na sali gimnastycznej. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Wójt Gminy Radgoszcz, który wręczył Stypendium Wójta  uczniom osiągającym wybitne wyniki w nauce. Po obejrzeniu krótkiej części artystycznej pełnej pozytywnego humoru przygotowanej przez uczniów klasy V-VII nastąpiło wręczenie przez Panią dyrektor świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych za wysokie wyniki w nauce. Uczniom ze 100% frekwencją wręczono dyplomy. Na zakończenie  uroczystości Pani dyrektor szczególne słowa uznania skierowała do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. W swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę. Gratulowała dzieciom i młodzieży wyników w nauce, a także życzyła słonecznych wakacji. Również  Przedstawiciele Samorządu  Uczniowskiego oraz Rady Rodziców złożyli podziękowania na ręce Pani dyrektor. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.

Bez kategorii