1

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2019

W dniu 4 października 2019 r. uczniowie klasy III i klas IV – VIII wzięli udział w 9. edycji akcji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
Uczniowie napisali test składający się z 30. działań.
Spośród nich najlepszą umiejętnością mnożenia i dzielenia wykazali się:
Zuzanna Irla klasa III – I miejsce
Magdalena Dynak klasa VI – I miejsce
Michał Stanek klasa V – II miejsce
Weronika Piekielniak klasa VI – III miejsce.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

Bez kategorii