PROJEKT EDUKACYJNY DOTYCZĄCY PATRONKI SZKOŁY

W II półroczu prowadzony był projekt edukacyjny dotyczący postaci Świętej Jadwigi Królowej. Jego celem było poszerzenie wiedzy uczniów na temat życia i działalności Jadwigi Andegaweńskiej. W czasie trwania projektu dzieci podejmowały wiele działań, aby jak najlepiej poznać postać patronki szkoły. Uczniowie klas młodszych wykonali portrety Jadwigi, oglądali prezentacje multimedialne dotyczące życia królowej i wykonywali interaktywne ćwiczenia związane z patronką. Natomiast uczniowie klas starszych na lekcjach plastyki i techniki wykonali królewskie korony i wzięli udział w konkursie na strój z epoki, w której żyła Jadwiga. Na parterze zorganizowano wystawę, na której można było oglądać wytwory dzieci związane z patronką  szkoły i poznać stroje z epoki średniowiecza. Na lekcjach historii uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy związanych z Królową. Na lekcjach geografii poznali Kraków jako dawną stolicę Polski, m. in. średniowieczne zabytki i dowiedzieli się, jak funkcjonowało to miasto w czasach, gdy żyła Jadwiga. Uczniowie uczęszczający na świetlicę nakręcili filmik biograficzny dotyczący życia Jadwigi. W szkolnej bibliotece dzieci mogły posłuchać legend związanych z Królową, a na lekcjach muzyki utrwalali hymn szkoły. Podsumowaniem projektu była ciekawa wycieczka do Krakowa śladami Jadwigi Królowej, podczas której uczniowie na żywo zobaczyli miejsca związane z monarchinią.         

Projekt niewątpliwie poszerzył wiedzę uczniów o patronce szkoły i przybliżył wartości, którymi kierowała się w życiu Jadwiga Andegaweńska. 

Bez kategorii