Powitanie wiosny w Szkole Filialnej w Łęgu

“Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat…” śpiewały dzieci ze Szkoły Filialnej w Łęgu w pierwszym dniu wiosny. Następnie wykonały kolorowe kwiaty i symboliczne gaiki. Aby tradycji powitania Wiosny 2017 stało się zadość, uczniowie odbyli pierwszy wiosenny spacer. Radosne obchody powitania wiosny wzbogaciła wystawa prac plastycznych uczniów.

Bez kategorii