Nowe warunki korzystania z posiłków w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radgoszczy nr 27/2021/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za ich przygotowanie, od września 2022 roku dzienna stawka żywieniowa dla dzieci szkolnych wynosić będzie 6,00 zł.

Bez kategorii