“Matematyczne łamanie głowy”

mathematics-1044079_64024.05.2018 r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs matematyczny „Matematyczne łamanie głowy”. Wzięło w nim udział 19 uczniów z klas V-VII.  Konkurs miał na celu rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowania pracowitości i wytrwałości oraz stworzenie uczniom możliwości „sprawdzenia się” w rywalizacji z innymi uczniami.

W konkursie można było uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Radosław Ryba (30 p.)

II miejsce – Adrian Filipski (22 p.)

Krystian Błaszczyk (22 p.)

III miejsce – Artur Cudak (21 p.)

Marcin Babiarz (21 p.)

Magdalena Gwóźdź (21 p.)

Bez kategorii