Mali ratownicy

img_20190409_101951Wszyscy wiedzą, jak ważne jest udzielenie osobie poszkodowanej pierwszej pomocy. Dlatego już od najmłodszych lat należy uczyć dzieci podstawowych zasad jej udzielania. Również uczniowie klasy II przeszli “skrócony kurs” udzielania pierwszej pomocy. Dzieci poznały sposoby postępowania w przypadku skaleczenia, oparzenia, krwotoku z nosa czy zadławienia. Wiedzą, jak prowadzić rozmowę z dyspozytorem numeru 112 i jak ułożyć osobę w pozycji bezpiecznej. Uczyły się również resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantomów. Należy mieć nadzieję, że w sytuacji zagrożenia dzieci będą potrafiły komuś pomóc. Szybka pomoc ratuje życie!

Bez kategorii