Łącznicy zostali wybrani!

bibliotekaKażda klasa wybrała łącznika klasowego z biblioteką. Wchodzi on w skład samorządu klasowego, pełni rolę pośrednika miedzy biblioteką, wychowawcą i zespołem klasowym. Uczniowie pracują zgodnie z programem i harmonogramem zajęć przygotowanym przez nauczyciela-bibliotekarza Martę Frączek. W roku szkolnym 2018/2019 pracę łącznika z biblioteką podjęli następujący uczniowie:

Gabrysia Mieszkowska  kl.II                            Dominik Dynak kl.III

Dawid Irla kl.IV                                                  Barbara Mieszkowska kl. V

Oliwia Pyzik kl.V                                                Weronika Błaszczyk kl.VI

Dominik Irla kl.VII                                              Kacper Lichorobiec kl. VII

Adrian Filipski kl. VIII

Bez kategorii