dynia

Konkurs Rodzinny „NAJPIĘKNIEJSZA DYNIA”

 

 1. Celem konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych, a także popularyzacja dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych .
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac przestrzennych z dyni.
 3. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny i przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – VIII.
 4. Technika i format dowolny.
 5. Każdy uczestnik ma prawo wykonać dowolną ilość prac, zaopatrzonych w metryczkę zawierającą dane: imię, nazwisko, klasa.
 6. Najciekawsze prace w każdej kategorii zostaną nagrodzone:
 1. kategoria 0 – III
 2. kategoria IV – VIII
 1. Termin konkursu upływa 23 października 2018 roku.
 2. Prace należy dostarczyć do Pani Marii Obary-Kuś w dniu konkursu lub najwcześniej jeden dzień przed.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoczesne z wyrażeniem zgody na opublikowanie nazwisk, wizerunku i prac zwycięzców na stronie internetowej szkoły.
Bez kategorii