“Gdy zobaczysz czaszkę, a pod nią piszczelę- nigdy nie dotykaj!- radzą przyjaciele.

Bezpieczeństwo podczas zabaw i prac na wsi było tematem spotkania z przedstawicielami KRUS, które odbyło się 7 marca 2017 roku w szkole w Zarzeczu Dużym  oraz w Szkole Filialnej w Łęgu. Uczniowie wszystkich klas i przedszkolaki  aktywnie uczestniczyli  w pogadance, która miała na celu poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom związanym z używaniem środków chemicznych w gospodarstwie. Spotkanie było jednym z etapów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ” “Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki chemiczne to nie zabawa”, do którego po raz kolejny przystępujemy.

 

Bez kategorii