EKSTRAKLASA

Przez cały rok szkolny Samorząd Uczniowski koordynował rywalizację międzyklasową pod nazwą Ekstraklasa. Uczniowie klas IV – VIII zdobywali punkty za aktywność w różnych działaniach zaproponowanych przez SU. Punkty przyznawano m. in. za: aktualność i estetykę gazetki klasowej, udział w akcjach charytatywnych, porządek w klasie, udział w konkursach i dniach tematycznych, frekwencję, wyniki uczniów w nauce i zachowaniu, czytelnictwo. Po podsumowaniu wyłoniono zwycięską klasę. Wyniki przedstawiały się następująco:
Miejsce I – klasa IV
Miejsce II – klasa V i VIII
Miejsce III – klasa VI i VII.
Nagrody, dyplomy i puchar wręczono poszczególnym klasom podczas apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.

 

 

Bez kategorii