Regulamin

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Cel działalności biblioteki szkolnej.

Celem działalności biblioteki jest:

 1. Wypożyczanie książek, czasopism, materiałów dydaktycznych.
 2. Prowadzenie zajęć bibliotecznych.

2. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice.
 2. Ze zbioru podręcznego czytelni korzysta się na miejscu, bądź książki, materiały z tego zbioru mogą być wypożyczane nauczycielom do lekcji.
 3. Część księgozbioru można przekazać do użytku w klasach, za którą nauczyciele przejmują odpowiedzialność materialną.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres jednego miesiąca.
 5. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni.
  1. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie zwrotu.
 6. Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 7. Książkę należy szanować jako dobro szkoły, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 9. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.