Program “Znajdź właściwe rozwiązanie”

20180322_110306_resized

W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 przystąpiliśmy do programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.  Zadania programu  realizowane były w klasie VI i VII.  Główny cel programu to: zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.  Realizacja programu rozpoczęła się od przeprowadzenia przez wychowawców oraz pedagoga szkolnego V zajęć warsztatowych  o następujących tytułach:

Zajęcia 1. Poznajmy się bliżej

Zajęcia 2. Laboratorium ciała

Zajęcia 3. Naucz się mówić „nie”

Zajęcia 4. Znajdź właściwe rozwiązanie

Zajęcia 5. Uwierz w siebie.

Rodzice na spotkaniu wywiadowczym otrzymali listy „Czy Twoje dziecko próbowało już palić? A może już pali?” inicj...

Więcej
Bez kategorii